Kõpu Põhikool asub Viljandimaa äärealal, Kõpu valla keskasulast ca kilomeeter Pärnu poole jäävas ajaloolises mõisahoones Viljandi-Pärnu maantee ääres. Viljandisse on siit 20 km, Kilingi-Nõmme 27 km ja Pärnusse 65 km. Soomaa Rahvuspargi keskus jääb koolist 25 km kaugusele.
Kõpu Põhikool on lasteaed-põhikool. Kooli juurde kuulub kaks koolieast nooremate laste rühma. Lasteaiarühmad tegutsevad 2009 aastal renoveeritud lasteaia hoones, mis asub Kõpu alevi keskel. Koolieast nooremate lastega tegelevad 4 õpetajat ja 2 õpetaja-abi.
Kõpu Põhikool on valla ainuke põhikool. Kõpu Põhikooli teeninduspiirkonnaks on Kõpu valla territoorium, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lasteairühmadesse ja kooli lapsi ka teistest omavalitsustest.
Õpilaste kasutada on erinevaid võimalusi pakkuv spordihoone.

Käesoleval õppeaastal õpib Kõpu Põhikoolis 61 õpilast, lasteaiarühmades käib 24 last.

800x600

Kontaktiriba