Meie koolist

Arengukava

Kõpu põhikooli arengukava 2018-2023


Kõpu Põhikooli arengukava on leitav siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/405072018045

 

Kõpu Põhikooli arengukava on leitav siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/405072018045