Meie koolist

Põhimäärus

Kõpu Põhikooli põhimäärus


Kõpu Põhikooli põhimäärus on leitav siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/412032021005#

Kõpu Põhikooli põhimäärus on leitav siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/412032021005#