Meie koolist

Põhiväärtused


Kõpu Põhikooli alusväärtused

 1. Pidev lapse arengu toetamine – õpetajad töötavad järjepidevalt, arvestades ja toetades lapse individuaalsusest tulenevaid vajadusi.

 2. Kooli omanäolisus, traditsioonid – austame ja hoiame kooli ning kodukoha traditsioone, osaleme Eesti Mõisakoolide ühenduse tegemistes (külastusmäng „Unustatud mõisad“). Arendame koostööd Tipu Looduskooliga.

 3. Meeskonnatöö, avatus uuele –  meie kooli töötajad on vastuvõtlikud uuele, kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, on arenevad ja uuenduslikud.

 4. Austus emakeele ja oma maa kultuuri vastu – väärtustame oma emakeelt ja kultuuri läbi erinevate ürituste / ettevõtmiste korraldamise. Aitame kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule.

 5. Vastutustundlikkus – oleme vastutavad oma õpitulemuste ja  käitumise  suhtes, oskame elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes.

 6. Lugupidamine ja tolerants  – austame üksteist, oleme lugupidavad ja viisakad enda ja teiste suhtes, täidame kooli kodukorda.

Koostöövalmidus – arendame koostööd erinevate osapoolte vahel - õpilastega, õpetajatega, muu kooli personaliga, KOV-iga, lastevanematega, vilistlastega, ettevõtjatega - ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Kõpu Põhikooli alusväärtused

 1. Pidev lapse arengu toetamine – õpetajad töötavad järjepidevalt, arvestades ja toetades lapse individuaalsusest tulenevaid vajadusi.

 2. Kooli omanäolisus, traditsioonid – austame ja hoiame kooli ning kodukoha traditsioone, osaleme Eesti Mõisakoolide ühenduse tegemistes (külastusmäng „Unustatud mõisad“). Arendame koostööd Tipu Looduskooliga.

 3. Meeskonnatöö, avatus uuele –  meie kooli töötajad on vastuvõtlikud uuele, kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, on arenevad ja uuenduslikud.

 4. Austus emakeele ja oma maa kultuuri vastu – väärtustame oma emakeelt ja kultuuri läbi erinevate ürituste / ettevõtmiste korraldamise. Aitame kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule.

 • Vastutustundlikkus – oleme vastutavad oma õpitulemuste ja  käitumise  suhtes, oskame elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes.

 • Lugupidamine ja tolerants  – austame üksteist, oleme lugupidavad ja viisakad enda ja teiste suhtes, täidame kooli kodukorda.

 • Koostöövalmidus – arendame koostööd erinevate osapoolte vahel - õpilastega, õpetajatega, muu kooli personaliga, KOV-iga, lastevanematega, vilistlastega, ettevõtjatega - ühiste eesmärkide saavutamiseks.